Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo med fire hænder i forskellige farverr
Mobil menu

AKT

AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel og støtter eleverne i at opøve social adfærd. AKT-elever er en meget bred målgruppe, men fælles er at alle har store udfordringer i forhold til andre elever og voksne, der påvirker egen og andres trivsel. Nogle AKT-elever er udadreagerende, nogle har én eller flere diagnoser. Fælles er, at alle har brug for tæt guiding og støtte.

Som elev i vores AKT-klasser vil du opleve et trygt undervisningsmiljø med få voksne og en undervisning, der er tilpasset dit niveau. Her vil være faste rammer, en tydelig struktur og voksne, der kan støtte og guide dig i dagens løb både fagligt, personligt og socialt. Fokus vil være på dine stærke sider, de nære relationer, og du vil blive undervist i folkeskolens fag ud fra individuelle undervisnings- og handleplaner, der løbende vil blive evalueret.