MENU
Aula_close Layer 1
Logo med fire hænder i forskellige farverr
Mobil menu

Mission, vision og værdier

Mission: 

Vi er er her for at danne børn til livsduelige mennesker og for at uddanne dem bogligt og praktisk-musisk, så de kan håndtere udviklingen i en globaliseret verden. Vi ønsker at udvikle potentialet hos det enkelte barn - og vi finder plads til alle i fællesskabet.

 

Vision: 

Ansvarlighed - alle børn er alles ansvar

Anerkendelse - børn ses og høres

Relationer - trivsel skaber læring

Samskabelse - sammen lykkes vi

 

Værdier:

Vi udvikler ved at "Tænke, Turde og Tale"

Vi går gerne nye veje

Vi påskønner forskellighed

Vi vægter forpligtende fællesskaber

Vi skaber resultater gennem dialog og ligeværdigt samarbejde

Vi står sammen - og vi går sammen