Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo med fire hænder i forskellige farverr
Mobil menu

Afdeling 1: 0.-5. klasse

Som elev i 0.-5. klasse på Aars Skole er du en del af et stort fællesskab, som alle på skolen bidrager positivt til. Vi værner om fællesskabet både i den enkelte klasse, men også på tværs at klasser og årgange. Hos os er alle børns trivsel alles ansvar.

Hos hos går trivsel forud for læring, for hvis du ikke trives, kan du ikke lære. Derfor har vi et særligt fokus på trivsel hos det enkelte barn og i klassen som helhed. Derfor prioriterer vi, at der er én eller flere klasselærere i hver klasse, som bl.a. sørger for organisering af legegrupper, legemakkere i frikvartererne og andre tiltag med trivsel som formål. 

I afdeling 1 sætter vi også læring og faglighed højt. Vi planlægger undervisningen i fællesskab for at udnytte hinandens kompetencer bedst muligt, så alle elever udvikler sig fagligt. Vi er ambitiøse på børnenes vegne, men tager hensyn til det enkelte barns udgangspunkt, og differentierer undervisningen, så alle børn får mulighed for at opnå deres fulde potentiale.  

Som forældre vil I blive inviteret til et tæt samarbejde med lærere og pædagoger på skolen. Vi ved, at et gensidigt og tæt skole/hjem-samarbejde er vigtigt for vores børns trivsel og faglige udvikling. Vi er fælles om ansvaret for at skabe en god skolegang for børnene både individuelt og som en del af klassefællesskabet.