MENU
Aula_close Layer 1
Logo med fire hænder i forskellige farverr
Mobil menu

Skolen med hjerterum

Aars Skole er en byskole med højt til loftet og et fantastisk sted at lære og være for såvel børn som voksne.

Til daglig skaber ca. 575 elever og 90 medarbejdere liv på skolen med fokus på læring og fællesskaber; et sted hvor alle børn er alles ansvar. Vi har to-tre spor fra 0. til 9. klasse og 10 specialklasser. Sidstnævnte er for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, sprog/læse- samt AKT-udfordringer. Hertil kommer vores SFO med ca. 200 børn. 

Vi arbejder hårdt på, at alle børn trives, får faglige udfordringer og udvikler social forståelse.  Fællesskab, fagligt udfordrende læringsmiljøer og en inkluderende tilgang hænger for os uløseligt sammen.

Vores profil, "DNA", hjertet i vores arbejdet er: 

Mangfoldighed og rummelighed: Vi skaber plads til alle, og vi rummer forskellighed  - børn med forskellige behov, forskellige kulturer og bagrunde. Hos os er alle en del af et større fællesskab

Relationsarbejde - engagerede og nærværende voksne: Vi mener, at trivsel går forud for læring. Hvis du ikke trives, kan du ikke lære. Derfor er det vigtigt for os at skabe gode og trygge overgange for børnene, så de føler sig trygge igennem hele skoleforløbet.

Sammen kan vi mest - faglig udvikling: Vi planlægger undervisning i fællesskab - og vi samarbejder for at opnå de bedste resultater. Vi er ambitiøse på børnenes vegne og gode til at bringe hinandens forskellige kompetencer i spil.

Tryghed, god trivsel og mobbefri skole: Vi accepterer ikke mobning og tager os af de konflikter, der opstår, Vi tager os tid til det enkelte barn og laver sociale arrangementer for og med børn og voksne.

Nytænkning og kreativitet: Vi tør gå nye veje og gør det sammen.

 

DERFOR:

Prioriterer vi musical, venskabsklasser, Gamebooster, legepatrulje, legegrupper, fælles emneuger mm, som rummer alle elever og skaber tryghed og trivsel. Og med skemalagte elevsamtaler sikrer vi tid til det enkelte barn.

Tror vi på, at vi sammen kan mere - og vi ønsker et tæt og forpligtende skole/hjem-samarbejde, hvor vi laver fælles indsatser omkring det enkelte barn.

Holder vi os opdaterede på nye pædagogiske og didaktiske redskaber og gør det til en del af vores hverdag, hvis vi mener, det er til børnens bedste. Det kan være "Ugeskema", "Hjernesmart pædagogik" og "Læringsværksted".

 

.